Minicenter Køge Ås

Minicenter Køge Ås (MKÅ) ligger på nordsiden af Køge Ås, som er en højderyg dannet af en smeltevandsflod fra den sidste istid, for ca 12.000 år siden.

Det er Spejdernes Naturcentre der ejer hytten, som ligger på lejet grund (grunden er ejet af Carlsen Langes Legatstiftelse/Gl. Kjøgegaard).

Hytten er på 30 kvadratmetre med elvarme. Der er et opholdsrum med bord og stole, samt et rum med køkkenafsnit og to toiletter. Der er 2 kogeplader, kaffemaskine samt to gryder, to pander, skåle m.v.

Kort over Åsen kan fås på Køge Turistkontor eller Køge Orienteringsklub. Se også link i højre side, til et kort der kan printes ud.

På Minicenter Køge Ås´område (se markering på kort), må spejderne færdes uindskrænket hele året undtagen i april og maj, hvor der kun må færdes på veje og stier af hensyn til dyr og fugles yngletid.
På de få dage i efteråret, hvor skoven er lukket på grund af jagt, må man kun færdes på stien fra P-pladsen til de 2 hytter samt på minicenterets område: afd. 106 a,b,c,d, og Afd. 107 (se kort).
På den øvrige del af åsen må man færdes på veje og stier. I øvrigt vil det almindelige reglement, der findes ved alle indgange til Åsen, være gældende.

Parkering og tilkørsel
Der er ikke tilladt at køre ind i skoven. Parkering skal ske på den offentlige parkeringsplads. Er der ikke plads her, kan parkering ske på Salbyvej. Parker IKKE på de private veje og overhold i øvrigt reglerne for parkering.

Udlejer og hyttevagt
Udlejer kan kontaktes på spejdernes@naturcentre.dk og vores hyttevagt (ikke udlejning) på telefon: 56 65 90 89
Adressen er Salbyvej 23, 4600 Køge (der kan ikke sendes post til denne adresse).